Ostrohovník - Medená podpätenka na pätovú ostrohu, Kĺbovník a Úľavovník

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru - duševné vlastníctvoUrčite každý z Vás vo svojom živote použil na svoje ťažkosti iný spôsob pomoci než je klasická liečba pomocou farmakoterapie. Niekomu tento spôsob pomohol, niekomu nie. Keďže tiež patríme medzi jedincov, ktorí alternatívne spôsoby uznávajú a používajú ich, dovoľujeme si Vám predstaviť naše výrobky, ktoré nás sprevádza v našom živote už veľa rokov. V našej ponuke sa stretnete s hlavnym základnym prvkom, a to je meď. Účinky tejto zložky tušíme, máme ich na osobných skúsenostiach potvrdené, ale nevieme, prečo a ako fungujú. Môžeme sa len domnievať a veriť v pozitívnu skúsenosť. Ako vo všetky alternatívnej liečbe, záleží aj tu na vnímanie, viere a presvedčenie daného človeka. Preto sme sa rozhodli, že si nemôžeme nechať pre seba skutočnosť, že na nás meď účinkuje pozitívne.

Naše výrobky Ostrohovník, Kĺbovník a Úľavovník sú naším duševným vlastníctvom.
Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru.

Úľavovník - Medená podložkaOstrohovník - Medená podpätenka na pätovú ostrohuPREČÍTAJTE SI NAJSKÔR INFORMÁCIE:

NAŠE VÝROBKY s možnosťou zakúpenia

„Nič nezačína ani nekončí bez náreku vykúpenie,
 neb rodíme sa s bolesťou a v tej i život končí.“

 Francis Thompson